Tryckfallsberäkning

Geoenergisystem till större fastigheter kräver en projektering för varje objekt. Rördimensioner och komponenter i rörsystemet är avgörande för hur stort tryckfall som systemet kommer att uppnå.


Dimensionerande förutsättningar
Önskat flöde i systemet är oftast givet vid projektering av värmepumpar och kylsystem. Från denna dimensionering är även köldbärarens typ och temperatur fastställd.


Tryckfallsdimensionering
Systemets maximala tryckfall beräknas för val av systemkomponenter. I större system utgör det även viktig information för en kompletterande cirkulations-pump på köldbärarkretsen.


Rördimensioner och ventildimensionering
För att matcha rördimensioner samt engångsförluster i böjar, ventiler m.m. beräknas konfigurationen mot krav på totalt tryckfall eller om detta saknas mot kriterier för lågt effektbehov i cirkulationspumpar.


Systemgräns
Normalt är entreprenaden delad mellan en yttre och en inre del. Omfattningen av tryckfallsberäkningar avtalas efter önskemål vid varje projekt.

Tryckfall