Accio är ett energikonsultföretag med fokus på kostnads och miljöeffektiva lösningar. Vi utför allt ifrån förutsättningsanalyser till driftsättning av stora systemlösningar. Inom energisystem erbjuder vi även en rad olika mätnings och optimeringsprojekt. Med avancerade och specialanpassade utrustningar utför vi uppdrag både inom projektet och löpande systemövervakning och optimering då entreprenaden är avslutad.

Företaget är specialiserat på energieffektiva lösningar och arbetar med utgångspunkt från Hässleholm med projekt främst inom Europa. Specialkunskap när det gäller dimensionering av geoenergianläggningar (bergvärme och grundvattenvärme) har inneburit att våra tjänster efterfrågas i allt fler länder för effektiva och långsiktigt hållbara system för värme och kyla. I varje projekt arbetar vi efter uppdragsgivarens önskemål och tar fram systemlösningar som baseras på tillgängliga system.