Vi arbetar med energilösningar som främst bygger på lagring och uttag av energi från jord och berg. Kombinationslösningar med alla på marknaden förekommande energisystem kan ingå i systemlösningen. Vårt fokus är energieffektiva och kostnadseffektiva lösningar som ger en minimal miljöpåverkan.

Nya byggregler ställer allt högre krav på totala mängden tillförd energi till en byggnad vilket ställer höga krav på systemlösningarna vad gäller såväl värme som kyla. Vi anpassar energilösningarna efter lokala förutsättningar och krav ställda av våra uppdragsgivare.


Geoenergi

Via vår specialistkompetens inom systemlösningar baserad på värmeväxling mot mark och berg kan vi erbjuda såväl traditionella som specialanpassade lösningar. Kombinationer med fjärrvärme, solenergi, snösmältning och mycket annat är exempel på lösningar som vi arbetat med. Vår specialitet är allt ifrån fältmätningar till kompletta systemlösningar.


Från idé till driftsövervakning

Våra kunder kan få hjälp med allt ifrån en idé till driftsövervakning av installerad lösning. I befintliga fastighetsbestånd gör vi ofta mätningar för att erhålla korrekta parametrar att dimensionera efter "- att mäta är att veta". En systemdesign tas fram i samråd med kunden och baseras på givna eller uppmätta förutsättningar. Projektledning alternativt en totalentreprenad med öppen redovisning kan väljas för själva utförande. Efter installation erbjuder vi driftsoptimering och serviceavtal med driftsövervakning, integrerat med Er personal alterantivt ett totalåtagande från oss.


Utbildning - kunskapsöverföring

I energiprojekt på företag kan en stor del av energibesparingen ligga i beteendemönster och övrigt nyttande av personalen. Genom att involvera personalen i energieffektiviceringen så fås i regel bästa utfall. Vi anpassar utbildningar eller informationsträffas enligt önskemål från våra kunder och med hjälp av våra informationsutbytessystem så kan man enkelt visualisera aktuell energiprestanda.