Energilösningar

- ett samlingsbegrepp för våra uppdrag!

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att i varje projekt uppfylla ställda krav på bästa vis. Accio är ett energikonsultföretag som arbetar främst åt professionella uppdragsgivare inom Europa.

BERGENERGI
Accio erbjuder en rad olika tjänster inom för Er som funderar på att installera, skall installera eller har installerat. Första steget är normalt att göra en förutsättningsanalys för bedömning av förutsättningarna vilka kan påverka investeringen. Loggning och mätning av energivärden och temperaturer genomförs om tillförlitliga uppgifter saknas. Provborrning samt utförande av berggrundsmätningar via TRT mätning utförs. Efter beslut om upphandling av entreprenör upprättar vi underlag och ombesörjer upphandlingstöd. Vid entreprenadens genomförande samt vid slutbesiktning kontrollerar vi så att rätt kvalitet har uppnåtts. Vi erbjuder löpande optimering och uppföljning via Accio Monitor. 
För kunder som så önskar erbjuder vi även en totallösning av projektering, leverans och driftsövervakning. I det fallet sköter vi hela upphandlingen till en färdig systemlösning till överenskommet fastpris.

 

SOLEL - SOLVÄRME
Via Accio Monitor erbjuder vi läggning och övervakning av solenergianläggningar. Driftsäkerheten tryggas då larm automatiskt skickas ut om systemet ej arbetar normalt. Ni som anläggningsägare kan enkelt via en webbtjänst logga in och titta på såväl historiska som aktuella värden.

 

Energioptimering
Oavsett vilket energisystem man har eller vilken process kan önskar energioptimera så kan vi hjälpa Er med analys och åtgärder. Kontakta oss för diskussion, vi är ständigt öppna för nya utmaningar.