Automatisk mätning av salthalt i vatten
Dataloggning av mätvärden i stället för manuell avläsning säkrar att korrekta mätvärden finns registrerade. Salthalten mäts indirekt via vattnets ledningsförmåga (konduktivitet).

Utförande
EC-Q-T utrustningen monteras på utgående tryckledning från pump och ansluts till ström (230 VAC, enfas). Därefter justeras flödet vid behov och mätningen startas. All data registreras automatiskt till vår mätsever och mätningen kan följas och övervakas under utförandet. När mätningen är klar demonteras utrustningen och återsänds. Under tiden upprättar vi en rapport vilken översänds. Normal provningstid är 10 dygn om annat ej föreskrivits.


Kvalitetssäkring
Provtagning sker intermittent var annan minut och sker helt automatiskt. Registrering sker av konduktivitet, pumpad volym, momentant flöde och vattnets temperatur som standard. 


Miljö och tidseffektivt
Då antalet resor till och från mätplatsen kan begränsas till två besparas såväl miljön i form av minskade utsläpp samt tidsbesparing då tid för resor och manuell mätning kraftigt reduceras.