Energi- och effektmätning

Att mäta är att veta! 
När dimensioneringsunderlag saknas måste man ta reda på vilka aktuella energi- och effektförhållanden som råder. Det säkraste sättet att göra detta är att montera flödesmätare som ger både momentan effekt och energiprofil med loggningsdata.


Energi och effektmätning
Våra mätare monteras utanpå rörsystem vilket gör att mätning kan utföras utan driftstörning vid montage. Loggning av effekt, energi, temperaturer och flöden skapar underlag för vidare dimensionering baserat på faktiska behov. Uppskattning utifrån märkeffekter kan många gånger innebära överinvesteringar vid implementering av nya systemlösningar.


Effektsignatur
Beräkning av en byggnads effektsignatur, d.v.s. vilken effekt som erfordras vid en viss utetemperatur, kan i normalfallet utföras på ca 2 veckor.


Speciallösningar
Vi har ett stort urval av utrustning för mätningsuppdrag. Såväl korta som långa loggningsuppdrag kan anpassas efter ställda krav vid varje uppdrag. Kommunikation via GPRS eller internet innebär att vi kan skapa rapporter successivt och analysera under pågående loggningsuppdrag.


Energi och flödesmätare
Önskas energi- och flödesmätare för fast montage har vi ett sortiment med ultrasoniska mätare med lågt tryckfall att erbjuda. Direktavläsning samt modbus-gränssnitt gör att dessa är lika lämpliga för manuell avläsning som för uppkoppling i övervakningssystem. Tillsammans med vår webbtjänst kan både aktuell och historisk mätdata visas direkt i en webbläsare.


Har ni ett loggningsbehov så har vi lösningen.