Termisk responstest - TRT

Grunden för korrekt dimensionering
En korrekt dimensionerad geoenergianläggning för värme och/eller kyla levererar miljövänlig energi till fastigheten under många år. Förutsättningen för att genomföra en korrekt systemdesign är att korrekta uppgifter över de lokala förutsättningarna finns. Via våra termiska responstest så tar vi fram bergets effektiva värmeledningstal, vilket är den avgörande parametern för en korrekt dimensionering.

aTRT

Vad är en termisk responstest?
Så snart mer än ett borrhål skall användas kommer en termisk påverkan finnas mellan borrhålen. Hur mycket energi och effekt som kan tas ut av berget beror bland annat på bergets värmeledningstal och borrhålsmotstånd. Vi mäter via fältmätning det lokala värmeledningstalet och borrhålsmotståndet. Resultatet används sedan i systemdesignen för att optimera antalet
aktiva meter borrning som erfordras.


Fördelar
Med resultatet från en termisk responstest kan en optimerad termisk borrplan tas fram. Detta minimerar den framtida driftskostnaden och optimerar investeringskostnaden i energibrunnar.


Varför inte uppskatta från berggrundskartor?
För enstaka energibrunnar är känsligheten lägre och en överinvestering i ett fåtal meter borrning överkomlig. När det gäller anläggningar med flera borrhål så kommer den termiska interferensen borrhålen att utgöra en viktig parameter vid systemdesignen. Skillnader mot det teoretiska värmeledningstalet har uppmätts på upp till 70 % vid våra fältmätningar. Detta visar på osäkerheten med att använda uppskattade värden vid dimensionering.


Hur går ett TRT till?
För att göra en mätning erfordras en energibrunn, vilken senare kan användas i anläggningen. Via samarbetspartners så kan vi erbjuda en totallösning med energiborrning och termiskt responstest om ni inte redan har en energibrunn. Själva TRT-mätningen tar normalt 3-5 dagar och kan utföras ett par dagar efter avslutad borrning.


aTRT
Vår egenutvecklade och kvalitetssäkrade aTRT (automatisk TRT), kan vi med entreprenörens hjälp utföra flera mätningar parallellt.
Utrustningen skickas och kopplas in på plats efter enkel beskrivning. Mätning och och analys sköts via databas i realtid. Rapport lämnas senast 24 timmar efter avslutad mätning under vardagar.Accio erbjuder TRT-mätningar över hela välden