Driftsättningsverifiering och optimering
En investering i ett geoenergisystem är en kostnadseffektiv och energieffektiv investering. Förutsättningen för att systemet skall generera en optimal besparing är att alla ingående komponenter är installerade korrekt och har rätt dimensioner. Accio erbjuder tjänster före, under och efter systeminstallationen och kan erbjuda såväl standardiserade som specialanpassade lösningar.


Systemprovtryckning - Verifiering av systemets täthet
Ett geoenergisystem består av ett antal komponenter som var för sig är provtryckta. När alla komponenter är sammansatta till ett stort system är det viktigt att verifiera att även alla skarvar mellan de ingående komponenterna är fria från läckage. 
Med vår tjänst systemprovtryckning kan vi effektivt verifiera systemets täthet trots stor komplexitet och de ingående materialens olika krypningar. En säkerhet för både entreprenör och beställare.


Köldbärarfiltrering
Vid sammanfogning mellan olika delar i systemet är det svårt att undvika att små materialrester hamnar i köldbäraren. Dessa materialrester kan fastna i pumpar, styrventiler mm och orsaka framtida driftsproblem. 
Vår standardutrustning cirkulerar och filtrerar geoenergisystem upp till 100 energibrunnar.


Gasevakuering
Trots att noggrann avluftning skett vid fyllning av energibrunnar och stamledningar är köldbärarvätskan mättad med luft. Till detta finns risk att luft finns stående i mindre mängder i systemet. Luft och gas i vätskan innebär slitage på pumpar och försämrad värmeöverföring. Vi evakuerar såväl fri som löst gas och sänker därmed gasnivån under mättnadsgränsen för att optimera värmeöverföringen och minska onödigt slitage.


Injustering – rätt flöde på rätt plats
Beroende på olika borrhålsdjup och längder på markledningar krävs en noggrann injustering av samtliga energibrunnar. Fördelen med att genomföra denna injustering innan övrig teknisk installation är klar i teknikrummet, är att borrentreprenaden med marksystemet kan slutföras oberoende av övrig installation.


Med tjänsten GEO
plus verifieras och kvalitetssäkras installationen med säkerhet för beställare och entreprenör.