Geoplus – Driftsättningsverifiering och optimering

 

En investering i ett geoenergisystem är en kostnadseffektiv och energieffektiv investering. Förutsättningen för att systemet skall generera en optimal besparing är att alla ingående komponenter är installerade korrekt. Accio erbjuder tjänster före, under och efter systeminstallationen och kan erbjuda såväl standardiserade som specialanpassade lösningar.

 

Ingående delmoment i GEO+

 

Systemprovtryckning - Dataverifiering av systemets täthet

Ett geoenergisystem består av ett antal ingående komponenter som var för sig är provtryckta. När alla komponenter är sammansatta till ett stort system är det viktigt att verifiera att även alla skarvar mellan de ingående komponenterna är fria från läckage. Med vår tjänst Systemprovtryckning så kan vi effektivt verifiera systemets täthet trots stor komplexitet och ingående materials olika materialkrypningar. En säkerhet för både entreprenör och beställare.

 

 

Köldbärarfiltrering

Vid sammanfogning mellan olika delar i systemet är det svårt att undvika att små materialrester hamnar i köldbäraren. Dessa materialrester kan fastna i pumpar, styrventiler mm och orsaka framtida driftsproblem. Vår standardutrustning cirkulerar och filtrerar geoenergisystem upp till 100 energibrunnar.

 

 

Gasevakuering
Trots att noggrann avluftning skett vid fyllning av energibrunnar och stamledningar är köldbärarvätskan mättad med luft. Till detta finns risk att luft finns stående i mindre mängder i systemet. Luft och gas i vätskan innebär slitage på pumpar och försämrad värmeöverföring. Vi evakuerar såväl fritt som löst gasinnehåll i köldbäraren och sänker nivån under mättnadsgränsen för att optimera värmeöverföringen och minska onödigt slitage.

 

Injustering – rätt flöde på rätt plats

Beroende på olika borrhålsdjup och längder på markledningar så krävs en noggrann injustering av samtliga energibrunnar. Fördelen med att genomföra denna injustering innan övrig teknisk installation är klar i teknikrummet, är att borrentreprenaden med marksystemet kan slutföras oberoende av övrig installation.

 

Tidsåtgång:     1 – 6 veckor (beroende på volymer)