Kv. Björnen - SFV

Projektnamn: Björnen
Beställare: Statens fastighetsverk
Projekt: Kylborrlager frikyla (passiv kyla)

År: 2014 - 2015

Övergripande information:
Om- och tillbyggnad av kvarteret Björnen i centrala Stockholm för att skapa ändamålsenliga och funktionella kontorslokaler. Projektet omfattar cirka 44 000 kvm BTA och byggnaden ska rymmas ca 1000 arbetsplatser och 2-3 butiker när projektet är klart.

Accio´s uppdrag:

Fas 1: Förprojektering inklusive provborrning och utförande av TRT mätning. Utredning och hantering av anmälningar inför utförande av borrning inklusive samråd. Upprättande av teknisk beskrivning för upphandling av UE för borrning.

Fas 2: Utökat uppdrag med projektledning, teknisk stöttning och kvalitetskontroll under borrprojektet samt kvalitetskontroll efter utförande. Rakhetsmätning (GEOdiv), kvalitetskontroll (Flowcheck), systemkontroll (GEO+) samt nyttjande av Accio´s enheter för tillfällig cirkulation med övervakningskontoll nyttjas inom projektet.


För mer information: www.sfv.se/byggprojekt/bjornen