Akademiska hus låter utföra ett stort bergenergisystem på Frescati.

Accio ansvarar för löpande projektering samt kvalitetsäkring via våra tjänster GEOcheck och GEO+. Stures Brunnsborrningar utför installationen på totalentreprenad.