Analys av förutsättningar för värme och kyla från berggrunden

Inför ett större system för värme och kyla har Accio fått i uppdrag att utföra 3 st energibrunnar med tillhörande mätuppdrag. För att utreda behovet av styrningar vid borrning så har borrning utförts med och utan styrning utförts. Efter avslutad borrning utfördes rakhetsmätning med Accio GeoDiv för att utreda behovet av styrning. Temperaturloggning har utförts i samtliga energibrunnar med Accio´s specialinstrument med en mätosäkerhet på endast 0.02 K. Avslutningsvis så utförds termiska responstester (TRT) i samtliga borrhål för att analysera bergets energitekniska parametrar vilka används för dimensionering av borrhålslagret. Med Accio´s multipla enheter så utfördes flera tester samtidigt för att minska entreprenadtiden.

 

Borrning 3 st energibrunnar 5.5"
Borrentreprenör  BGE
Energikollektor 4x32 Turbo

Mättjänster
Rakhetsmätning GeoDiv
Temperaturmätning  ATEMP
Termisk responstest ATRT