Mediacentral för geo-värme/kyla

Projekteringer av ett geoenergilager som skall förse Ikanos kommande byggnad i Borlänge utförs av Accio på uppdrag av totalentreprenören av geoenergientreprenaden.