Accio utökar internationella TRT mätningar

Utvecklingen av Accio´s mättjänster inom geoenergi har inneburit att även Litauen ingår i listan med länder som vi gjort uppdrag i. Energin till en byggnad inom en flygplats utgör ett första större projekt i Litauen och första steget i processen är att utföra ett termiskt responstest av berggrunden. I likhet med många andra länder så utgörs energisystemet av borrade brunnar i jordlager som överlagrar berggrunden då stora jorddjup råder i området.

Accio har personal på plats för utförandet av mätningar samt för utbildning av lokala resurspersoner.