Geoenergi för värme och kyla

Accio genomför projekteringen av geoenergisystemet till Malmö Kongress Konsert och Hotell. En ca 75 meter hög byggnad i Malmö som kommer att synas från stora delar av såväl Malmö som Köpenhamn.

Geoenergientreprenaden omfattar en komplett lösning av ett miljö och kostnadseffektivt system för värme, varmvatten och kyla.

Bild från skanska.se