Vi välkomnar Per Stenebo som ny mättekniker

Per kommer att förstärka Accio inom mättekniska uppdrag. Förstärkningen innebär att vi snabbt kan erbjuda kvalificerade mättjänster såsom borrhålsavvikelsemätning, ultrasonisk flödesmätning, injustering av värme och kylsystem. Detta naturligtvis med våra objektsanpassade mät och loggningstjänster.