144 energibrunnar á 230 m - Avanti Geoenergi

Projektbeskrivning
Fastigheten skall erhålla sin kyla från ett borrhålslagret som utförs under kommande byggnad. Borrhålslagret laddas genom frikyla via förvärmningsbatterier i ventilationssystemen och frikylväxlare på tak. Kylförsörjningen inom kv Lustgården bygger på ett geoenergisystem med ett borrhålslager med 144 st borrhål som var och ett skall vara 230 m djupa. Dimensionerande max kyleffektuttag är 1800 kW. Borrningen utförs med styrd borrning för att minimera avvikelser då området är mycket trångt och avståndet till intilliggande fastigheter är kort. Inmätning av borrhålen utförs med x-y-z koordinater för att verifiera utfallet innan energikollektorer monteras.

Accio arbetar tillsammans med totalentreprenören för geoenergiborrningen, Stures Brunnsborrningar AB. Projektet kommer att utföras med stor borrkapacitet för att uppfylla uppdragsgivarens behov av en kort entreprenadtid.

Avanti Geoenergi
För att minimera projekttiden kommer borrarbetet att utföras av flera UE inom Avanti Geoenergi. Styrkan i konceptlösningen är att samlad kompetens och kapacitet finns att tillgå för totalentreprenader av större Geoenergisystem. Kapaciteten kan anpassas till byggherrens behov under projektettiden för minimering av den totala entreprenadtiden. Accio samarbetar med Avanti Geoenergi med Know-How med syfte att tillhandahålla totallösningar, allt ifrån förprojektering till systemoptimering  och driftsövervakning.

Foto: Strategisk Arkitektur