Projektering och systemdesign - Rättspsyk

 Accio har anlitats av Styrud för Dimensionering, projektledning och medverkan vid besiktning och driftsättning i projekt Rågården i Olofstorp.