Främst vätskefyllda ledningar i mark kräver tömning av vätska före en spårgas kan fyllas i ledningen för att kunna detektera läckor.

En ofta kostsam insats vilket ställer krav på driftstopp. Med läcksökning med en tränad specialsökhund kan läcksökning i många fall göras helt utan driftstopp och även långa ledningar söks tids- och kostnadseffektivt. Vår specialitet är läcksökning av markförlagda ledningar med vätska eller gas.

 

En tränad hund kan detektera läckor på PPB (part per billion) nivå medan en bra teknisk detektor kan detektera på PPM (part per million) nivå. Det tillsammans med att en specialsökhund scannar av ett område under tiden vi rör oss framåt så kräver en teknisk sniffar att kontroll sker på varje enskild punkt.

Naturligtvis finns det begränsningar även för en specialsökhund och den främsta begränsningen är om vi skall söka på ett preparat som inte är intränat. Då tar det tid att träna in den nya doften samt att utreda eventuell nedbrytning av ämnet innan det når markytan. Vi åtar oss helhetskoncept inom periodisk läcksökning samt akutinsatser vid läckor. 

Tag kontakt för diskussion om hur vi kan hjälpa er med underhållsarbete samt akuta insatser. 

 

Läs mer på vår sida acciok9.se