Övervakning av värmepumpar och mycket mer...

 

Tjänsten som från början togs fram för övervakning av värmepumpar i våra energikartläggningar av fastigheter har de senaste åren genomgått stora förändringar och användningsområden. Då plattformen är helt oberoende av typ av system så länge det är kommunicerbara enheter, används Accio Monitor idag i allt ifrån enstaka mätpunkter till övervakning av större system. Värmepumpar och värmecentraler utgör fortfarande en stor del av användningsområdet men även större bestånd av solceller och allmänna fastighetsapplikationer hör till användningsområdena.

Under 2015 installerades Accio Monitor som plattform för övervakning och rapportering av 18 solcellsanläggningar i Eskilstuna. Kunden kan nu följa aktuell produktion för enstaka anläggning eller för hela beståndet. En klar fördel är de automatiska larmen vilka håller koll på anläggningarna utan att någon fysikt behöver vara på plats.

Verifiering av värmemängdsmätare från 2Flow har genomförts under 2015 för såväl Mbus som Modbus mätare. Beställning av Accio Monitor kan enkelt samordnas med beställning av värmemängsmätare, flödesmätare mm för ett komplett system. Vi hjälper våra kunder att beräkna lämpliga storlekar på mätare och givare och bistår hela vägen till en driftsatt anläggning, om så önskas.

För mer information om hur Accio Monitor kan effektivisera Era behov, vänligen kontakta oss på 0451-83 000.

Mer informaiton om Accio Montor finner du på - www.monitor.accio.se och för mätare och givare se gärna på - www.2flow.se