Accio medverkar på Avanti´s medlemsmöte i Cannes för att informera om kvalitetsarbetet som Accio utfört på Akademiska hus projekt Frescati samt om Accio´s erfarenheter av installation av bergenergi i Kina.