Via Energimyndigheten kan ekonomiskt stöd för energikartläggning för till små- och medelstora företag (SMF) sökas.

Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker upp till 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Viktigt att tänka på att stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Kontakta oss så hjälper vi Er med denna ansökan.

 

Vilka företag klassas som SMF?

Regelverket innehåller ett antal parametrar som skall uppfyllas. Till att börja med skall företaget sysselsätta högst 249 personer och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Mer information om kraven finns på Energimyndighetens hemsida.

 

Vilket stöd erbjuder Accio?

Beroende på egen kompetens I företaget samt möjligheter att avsätta resurser erbjuder vi utförande i olika omfattning. Arebtet som skall utföras är ansökan, kartläggning, analys, åtgärdsförslag samt uppföljning. En rapport skall sammanställas i enlighet med kravspecifikationen för stödprogrammet.

Struktur på utförande:

  • Sammanställning av grunduppgifter och upprättande av ansökan
  • Insamling av uppgifter om energianvändning baserat på statistik.
  • Etablering av mätpunkter för olika energislag om detta sakas, vi kan erbjuda kompletta systemlösningar eller tillfälliga mätningar.
  • Upprättande av energibalanser och analys av mätvärden
  • Genomgång av byggnadernas status
  • Bearbetning av insamlad data och upprättande av åtgärdsförslag.
  • Sammanställning av rapport baserat på den energiplan som sedan skall följas upp.