INFÖRANDE AV EKL - ENERGIKARTLÄGGNING

Är ni ett företag som har 250 anställda eller fler? I så fall omfattas ni av lagen om energikartläggning (EKL) i stora företag. Nu skall arbetet påbörjas med kartläggning för inrapportering senast första kvartalet 2017.

Är ni inte ett av dessa företag men vill effektivisera er energianvändning? Kontakta oss för diskussion om eventuella bidrag som kan sökas.

Lagen om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 för att förbättra energieffektiviseringen i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen skall visa företagets energianvändning och vilka kostnadseffektiva åtgärder som kan göras för att företaget ska kunna minska energianvändning och kostnader.

Vad kan vi hjälpa Er med?

Accio har under många år hjälpt våra kunder med energibesparingar som oftast föregåtts av energikartläggning och energianalys. Vår cloudtjänst Accio-Monitor nyttjas för registrering av mätvärden i det fall system för detta ej finns på företaget eller i vissa objekt.

Kontakta oss för hjälp med:

 • Energikartläggning enligt lagkrav – underlag till inrapportering
  - Tillfällig loggning av värme, kyla, el mm.

 • Energieffektiviserande åtgärder - förslag och utförande
  - Energianalys baserad på energikartläggning

 • Kontinuerlig övervakning, driftoptimering och implementering, administration
  - Med fördel implementeras Accio-Monitor för löpande hantering vilket underlättar uppföljning och framtida rapportering 

Ni får:

 • Energikartläggning enligt lagkrav för stora företag uppfyllt

 • Lägre energianvändning och därmed minskad negativ miljöpåverkan

 • Lägre kostnad för energianvändning.


Omfattas ni av lagen?

Verksamhet inom privat och offentlig sektor som sysselsätter minst 250 anställda och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år omfattas av lagen.

Hålltider

 1. Senast den 5 december 2015 skall företag ha rapporterat in till Energimyndigheten att de är omfattade av lagen och hur man kommer att genomföra energikartläggningen. (PASSERAT)

 2. Senast första kvartalet 2017 ska företagen rapportera in resultat från själva kartläggningen.

Vidare sker inrapportering av ny energikartläggning vart fjärde år.

Energimyndigheten kommer att begära in uppgifter ur energikartläggningen gällande total energianvändning för byggnader, verksamhetsenergi och transporter samt uppgifter om förslag till kostnadseffektiva åtgärder både för att spara energi och för att effektivisera energianvändningen.

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

För mer information kontakta vår representant:

Fredrik Hansson
Civ Ing Energiteknik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.